Què és un vaixell?

·A la sala de les maquetes de vaixells,explicarem què és un vaixell,les seves parts,les diferents tipologies...

·A la piscina de la terrassa,explicarem per què sura un vaixell tot fent diferents experiments amb diversos materials.

·A l'aula pedagògica,farem un taller d'estampació per tal de practicar els coneixements assolits.Els alumnes faran diferents segells de goma amb les parts d'un vaixell,tipus de vela...i els estamparan sobre paper.

OBJECTIUS DIDÀCTICS :

·Conèixer i valorar els mitjans de transport.

·Conèixer i valorar l'activitat pesquera.

·Difondre el patrimoni maritim del pople de Lloret de Mar.

·Valorar la importància de la conservació del medi natural i reflexionar sobre la seva protecció.

·Conèixer els principis fisics de la densitat dels materials.

·Observar,descriure i classificar alguns materials en funció d'alguns propietats tot relacionant-les amb els seus usos.

·Adquirir habilitats per conduir el propi aprenentatge.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE LA DIMENCIÓ :

·Plantejar-se preguntes sobre el medi,utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar-ne resultats per trobar-hi respostes.

·Interpretar el present a partir de l'anàlisis dels canvis i continuitats al llarg del temps per comprendre la societat en què vivim.

·Interpretar l'espai a partir dels elements del territori i de les seves representacions per situar-s'hi i desplaçar-s'hi.

·Dissenyar i realitzar projectes i produccions artistiques multidisciplinàries.

Galeria d'imatges


Més elements visitables

Ladeus Web Branding