Descobreix els secrets de Santa Clotilde!

Educació Secundària Obligatòria

Saps qui era Cipariso? I saps que el nom de Lloret està lligat a la mitologia?

No tot és el que sembla a primera vista dins els jardins. Una recerca i la visita posterior ens descobrirà que els jardins estan plens de mites. Véns a descobrir-los?

OBJECTIUS DIDÀCTICS :

✓ Comprendre l’objectiu del mite de transmetre valors
✓ Apropar-se al món de la mitologia reflectit en els elements que ens ofereixen els jardins
✓ Comprendre l’estreta relació que hi ha entre la natura i la mitologia grecoromana
✓ Apropar-se a la literatura mitològica i de llegendes
✓ Comparar mites antics i actuals
✓ Valorar el llegat artístic i cultural dels nostres avantpassats
✓ Elaborar els treballs i exercicis tenint en compte les pautes que s’han donat prèviament
✓ Treure conclusions generals raonades a partir de la informació que s’ha rebut i de la investigació desenvolupada 

Galeria d'imatges


Més elements visitables

Ladeus Web Branding