La Màgia del Museu

Educació Infantil i Cicle Inicial

·Al Museu del Mar ha arribat un llibre màgic. Un llibre que busca contes oblidadts i quan en troba un s'il·lumina.

·Amb aquesta premissa,el grup es mourà pel museu buscant contes.S'explicaran tres contes relacionats amb navegació de cabotatge,el mascaró de proa de la Maria Parés i  l'origen del ball de Plaça.

·S'acompanyaran els contes amb efectes de màgia que,ben segur,deixaran els petits bocabadats.

 OBJECTIUS COMUNS :

·Difondre el patrimoni artistic i natural del poble de Lloret.

·Conèixer les tradicions de la Festa Major de Santa Cristina.

·Adquirir habilitats per conduir el propi aprenentatge.

·Respectar i defensar el patrimoni cultural,historicoartistic i mediambiental.

 COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE LA DIMENCIÓ DE PRIMÀRIA :

·Mostrar hàbits de percepció conscient de la realitat visual i sonora de l'entorn natural i cultural.

·Utilitzar elements bàsics dels llenguatges visual ,corporal i musical i estratègies per comprendre i apreciar les produccions artístiques.

·Comprendre i valorar elements significatius del patrimoni artistic proper, de Catalunya i d'arreu.

·Comprendre i valorar elements significatius de la contemporaneïtat artistica.

 

Galeria d'imatges


Més elements visitables

Ladeus Web Branding