El joc de la teva vida

Educació Secundària Obligatòria

-Gimcana pels espais del museu i del centre històric.

-Es faran 5 grups i cada grup serà un personatge relacionat amb la història de Lloret.

-Els alumnes han d'anar descobrint què li va passar al personatge al llarg de la seva vida.

-Les pistes de la gincana es donaran a través d'una etiqueta de Twitter que s'obrirà expressament.Totes les respostes,dubtes i comprovacions de les proves es faran amb twits.

-A la parts final,els alumnes explicaran la vida del seu personatge a la resta de companys.

OBJECTIUS DIDÀCTICS:

-Difondre el patrimoni cultural i maritim del poble de Lloret de Mar.

-Identificar les principals característiques del passat medieval de Lloret de Mar.

-Descodificar la informació simbòlica de plànols de diferents característiques i a escales diverses.Reconèixer elements del territori sota representacions espacials i gràfiques diverses,aplican diversas tècniques d'orientació.

-Llegir i interpretar instruccions d'un joc de rol,elaborar un producte,resumir i expressar oralment les conclusions.

-Adquirir habilitats per conduir el propi aprenentatge.

-Adquirir habilitats d'ús de les xarxes socials per tal d'acreditar la competència digital.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE LA DIMENCIÓ :

-Analizar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per comprendre'n la causalitat històrica.

-Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de la formolació de preguntes i l'anàlisi de fonts,per interpretar el passat.

-Interpretar que el present és producte del passat,per comprendre que el futur és fruit de les secisions i accions actuals.

-Explicar les interrelacions entre els elements de l'espai geogràfic, per gestionar las activitats humanes en el territori amb criteris de sostenibilitat.

-Aplicar els procediments de l'anàlisi geogràfica a partir de la cerca i l'anàlisi de diverses fonts,per interpretar l'espai i prendre decisions.

-Analitzar les manifestacions culturals i relacionar-les amb els seus creadors i la seva època,per interpretar les diversas cosmovisions i la seva finalitat.

-Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat per defensar-ne la conservacó i afavorir que les generacions futures se l'apropiïn.

-Valorar les expressions culturals pròpies,per afavorir la construcciò de la identitat personal dins d'un món global i divers.

 

Galeria d'imatges


Més elements visitables

Ladeus Web Branding