Construïm el nostre propi vaixell

·Es visitarà la sala del museu que reprodueix la drassana.S'explicarà com es construïen els vaixells de vela i els diferents oficis implicats:mestre d'aixa,calafat,veler...

·A l'aula pedagògica,cada alumne farà el seu bot de vent que provarem a la piscina de la terrassa del Museu.

OBJECTIUS DIDÀCTICS :

·Conèixer i valorar l'activitat pesquera.

·Difonfre el patrimoni maritim del poble de Lloret de Mar.

·Valorar la importància de la conservació del medi natural i reflexionar sobre la seva protecció.

·Adquirir habilitats per conduir el propi aprenentatge.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE LA DIMENCIÓ:

·Plantejar-se preguntes sobre el medi,utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar-ne resultats prt trobar-hi respostes.

·Interpretar el present a partir de l'anàlisis del camvis i continuitats al llarg del temps,per comprendre la societat en què vivim.

·Interpretar l'espai a partir del elements del territori i de les seves representacions per situar-s'hi i desplaçar-s'hi.

·Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren,per valorar les actuacions que els efecten.

Galeria d'imatges


Més elements visitables

Ladeus Web Branding