Can Garriga, un mar de sorpreses

Educació secundària obligatòria

Saps què feia un calafater?

I a quina velocitat anava un xabec? Sabries trobar la latitud de Lloret? Totes aquestes preguntes al voltant dels viatges per mar s’hauran de resoldre amb l’ajut de brúixoles, mapes i el quadern de bitàcola. Vols formar part de la nostra tripulació?

Objectius didàctics

✓ Identificar damunt del mapamundi la situació de diferents continents, mars i països
✓ Utilitzar, per orientar-se, els mapes i els punts cardinals
✓ Explicar les característiques principals de l’artesania, la manufactura i la indústria en una etapa històrica
✓ Obtenir informació a partir de l’observació directa, indirecta i de diferents tipus
✓ Elaborar els treballs i exercicis tenint en compte les pautes que s’han donat prèviament
✓ Treure conclusions generals raonades a partir de la informació que s’ha rebut i de la investigació desenvolupada
✓ Respectar i defensar el patrimoni cultural, historicoartístic i mediambiental

Galeria d'imatges


Més elements visitables

Ladeus Web Branding