Rosa dels vents

Cicle Mitjà

 

VISITA NO DISPONIBLE TEMPORALMENT 

·Veurem la rosa del vents que tenim a la terrassa del museu.

·Construirem una rosa dels vents gegant, indicant els punts cardinals,els diferents vents...

·Explicarem com funciona una brúixola i els alumnes en faran una a l'aula pedagògica.

·Aprendrem a situar llocs de Lloret en els punts cardinals des la nostra terrassa amb la brúixola.

OBJECTIUS DIDÀCTICS :

·Comprendre els canvis que tenen lloc amb el pas del temps.

·Difondre el patrimoni maritim del poble de Lloret.

·Assenyalar els punts cardinals.

·Identificar les fases del procés de fer una rosa dels vents.

·Adquirir habilitats per conduir el propi aprenentatge.

·Respectar i defensar el patrimoni cultural,historicoartístic i mediambiental.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE LA DIMENCIÓ :

·Plantejar-se preguntes sobre el medi,utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.

·Interpretar el present a partir de l'anàlisi dels canvis i continuitats al llarg del temps,per comprendre la societat en qué vivim.

·Interpretar l'espai a partir dels elements del territori i de les seves representacions per situar-s'hi i desplaçar-s'hi.

·Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren,per valorar les actuacions que els afecten.

Galeria d'imatges


Més elements visitables

Ladeus Web Branding