Pirates a l'abordatge

Educació Infantil i Cicle Inicial

·Es visitarà la part del museu dedicada a la pirateria.S'explicarà la història dels vaixells de Lloret que es van trobar amb pirates i s'explicaran costums i anècdotes sobre la pirateria.

·A l'aula pedagògica,els alumnes faran el seu propi barret pirata de paper i la seva pròpia bandera pirata.

OBJECTIUS COMUNS:

·Difondre el patrimoni artistic i natural del poble deLloret.

·Conèixer les tradicions de la Festa Major de Santa Cristina.

·Adquirir habilitats per conduir el propi aprenentatge.

·Respectar i defensar el patrimoni cultural,historicoartistic i mediambiental.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE LA DIMENCIÓ DE PRIMÀRIA:

·Mostrar hàbits de percepció conscient de la realitat visual i sonora de l'entorn natural i cultural.

·Utilitzar elements bàsics dels llenguatges visual,corporal i musical i estratègies per comprendre i apreciar les produccions artistiques.

·Comprendre i valorar elements significatius del patrimoni artistic proper, de Catalunya i d'arreu.

·Comprendre i valorar elements significatius de la contemporaneitat artistica.

Galeria d'imatges


Més elements visitables

Ladeus Web Branding