Ho pesques?

Cicle Mitjà

·Es visitarà la sala del museu dedicada a la pesca.S'explicaran les arts de pesca més comunes i els peixos més comuns de la nostra costa.Fent servir material relacionat.

·A l'aula pedagògica,es dividirà l'alumnat en 5 grups i cada grup jugarà a un memory especial fet amb les imatges dels peixos,els seus noms i les arts de pesca aplicades.

OBJECTIUS DIDÀCTICS :

·Conèixer i valorar l'activitat pesquera

·Potenciar l'interès per augmentar el consum de peix a través de la dieta

·Valorar la importància de la consrvació del medi natural i reflexionar sobre la seva protecció

·Adquirir habilitats per conduir el propi aprenentatge

COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE LA DIMENSIÓ :

·Plantejar-se preguntes sobre el medi,utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar-ne els resultats per trobar-hi respostes.

·Interpretar l'espai a partir de l'anàlisi dels canvis i continuitats al llarg del temps,per comprendre la societat en què vivim.

·Interpretar l'espai a partir del elements del territori i de les seve representacions per situar-s'hi i desplaçar-s'hi.

·Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren per valorar les actuacioons que els afecten.

 

Galeria d'imatges


Més elements visitables

Ladeus Web Branding