Fem d'arqueòlegs

Cicle Inicial i Cicle Mitjà

TEMPORALMENT NO DISPONIBLE

-La nostra guia explicarà als nens qui eren els ibers i com vivien,què és un arqueòleg,com treballa i què es pot trobar en una excavació arqueològica.

-Amagarem diferents peces(trossos de ceràmica i troballes originals,però també elements contaminadors com ara plàstics,etc) en caixes amb sorra.

-Els nens,dividits per equips, excavaran per veure què troben i ompliran amb les troballes la seva fitxa d'arqueòleg.

OBJECTIUS DIDÀCTICS :

-Conèixer i valorar els trets identitaris dels ibers.

-Potenciar l'interès per l'arqueologia.

-Difondre el patrimoni arqueològic del poble de Lloret de Mar.

-Valorar la importància de la conservació del medi natural i reflexionar sobre la seva protecció.

-Adquirir habilitats per conduir el propi aprenentatge.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE LA DIMENSIÓ DE PRIMÀRIA :

-Plantejar-se preguntes sobre el medi,utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar-ne els resultats per trobar-hi respostes.

-Interpretar el present a partir de l'anàlisis dels canvis i continuitats al llarg del temps,per comprendre la societat en què vivim.

-Interpretar l'espai a partir dels elements del territori i de les seves representacions per situar-s'hi i desplaçar-s'hu.

-Anatlizar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren, per valorar les situacions que els afecten.

-Valorar problemes socials rellevants interpretant-ne les causes i les conseqüències per plantejar propostes de futur.

Galeria d'imatges


Més elements visitables

Ladeus Web Branding