Atrapa la bandera!

Cicle Superior

·La monitora dividirà els alumnes en 5 equips i assignarà un rol a cada membre de l'equip.

·Es farà un joc de pistes: es repartià a cada grup un plànol del museu i les preguntes que han de contestar seguint les pistes que hi ha per totes les sales.Les lletres de les respostas correctes els portaran a omplir l'enunciat d'un enigma.La solució de cada enigma és un lloc del Museu on trobaran la bandera.

·Els mesurarà el temps que tarda cada equip i es farà un ranking amb tots els grups que passin.

OBJECTIUS DIDÀCTICS :

·Conèixer i valorar l'activitat pesquera.

·Difondre el patrimoni maritim del poble de Lloret de Mar.

·Valorar la importància de la conservació del medi natural i reflexionar sobre la seva protecció.

·Adquirir habilitats per conduir el propi aprenentatge.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE LA DIMENSIÓ DE PRIMÀRIA :

·Plantejar-se preguntes sobre el medi,utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar-ne resultats per trobar-hi resportes.

·Interpretar el present a partir de l'anàlisi dels canvis i continuitats al llarg del temps,per comprendre la societat en què vivim.

·Interpretar l'espai a partir dels elements del territori i de les seves representacions per situar-s'hi i desplaçar-s'hi.

·Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren,per valorar les actuacions que els afecten.

Galeria d'imatges


Més elements visitables

Ladeus Web Branding