Vine, explora i descobreix el Castell de Sant Joan

Després d’una excursió fins al castell, en aquesta visita a través del joc i la interpretació els alumnes posaran en escena com vivien en el castell i els elements que eren necessaris. Així doncs... esperem que gaudiu de l’espectacle.

OBJECTIUS DIDÀCTICS :

✓ Identificar i resoldre problemes relacionats amb fenòmens i elements significatius de l’entorn social i cultural
✓ Participar activament en el treball de grup, argumentar les pròpies opinions i contrastar-les amb les dels altres
✓ Reconèixer en el medi social i cultural els canvis i les continuïtats relacionades amb el pas del temps, comprendre les relacions de successió i simultaneïtat, de cronologia i de durada i aplicar aquests coneixements en la interpretació del present, la comprensió del passat i la construcció del futur
✓ Utilitzar la llengua com a eina per construir coneixement, per comunicar-lo i per compartir-lo amb els altres
✓ Apreciar el gaudi que comporta arribar a trobar explicacions racionals dels fets i problemes que s’identifiquen en el nostre entorn i de la utilitat de l’aplicació de procediments i actituds científiques

Galeria d'imatges


Més elements visitables

Ladeus Web Branding