Un tresor pirata amagat als Jardins

Per trobar el mapa del tresor arriscat sense por!!

Resol els enigmes i les pistes ....

OBJECTIUS DIDÀCTICS

  • Conèixer i valorar els jardins històrics
  • Difondre el patrimoni artístic i natural del poble de Lloret de Mar
  • Valorar la importància de la conservació del medi natural i reflexionar sobre la seva protecció
  • Identificació i interpretació de plànols i mapes
  • Adquirir habilitats per conduir el propi aprenentatge

 

 

Galeria d'imatges


Més elements visitables

Ladeus Web Branding