Els ibers de Lloret i el comerç mediterrani

Educació Secundària Obligatòria

Saps qui varen ser els ibers?

Vols saber com comerciaven? En aquesta activitat l’alumnat reconstruirà la forma de vida de la cultura ibera i les seves relacions comercials.

OBJECTIUS DIDÀCTICS :

✓ Identificar les característiques principals del món iber
✓ Difondre el patrimoni arqueològic dels jaciments ibers de Lloret
✓ Interpretar la informació obtinguda fent deduccions per les relacions comercials dels ibers i els colonitzadors mediterranis
✓ Valorar el patrimoni arqueològic com a forma de conèixer i interpretar el passat

Galeria d'imatges


Més elements visitables

Ladeus Web Branding